Et NAV for hele folke

Under overskriften « Skattetrekk på utbetaling fra NAV» på RBs bakside 16.februar, gjør Tor Steinar Sandøy Misund, NAV Møre og Romsdal, forsøk på «rydde opp» i de feil som er gjort i forbindelse med skattetrekk på utbetaling fra NAV.

Under overskriften « Skattetrekk på utbetaling fra NAV» på RBs bakside 16.februar, gjør Tor Steinar Sandøy Misund, NAV Møre og Romsdal, forsøk på «rydde opp» i de feil som er gjort i forbindelse med skattetrekk på utbetaling fra NAV.

Jeg tror så gjerne at dette forsøket er godt ment, men det er et par ting som gjør meg noe varm. For det første så misliker jeg at NAVs informasjoner skal gis i noen kortfattede linjer på RBs bakside. For det andre så skuffer det meg stort at vår velferdsetat ikke viser vilje til å se at det fremdeles finnes mer enn 400.000 personer i Norge som ikke får med seg informasjonen på Ditt NAV. De er ikke brukere av digitale verktøy.

Generelt så må det være slik at den som gjør feil, må rette feilen. I dette tilfellet er det en statlig etat som har begått en feil. Om det er NAV eller skatteetaten, må være den skadelidte uvedkommende. Det må ikke være slik at den som uforskyldt er kommet opp i situasjon som andre har ansvaret for, skal ha arbeidet med å rydde. Når det gjelder den enkelte sin mulighet for å oppdage feilen, så viser denne saken med all tydelighet at Stortingsvedtaket om å gi tilbake den skriftlige dokumentasjon for utbetalinger av pensjon/utsatt lønn, så absolutt et nødvendig for de som ikke er digitale brukere.

Mellvin Steinscoll

Vi har den siste tid sett at en tung aktør i det norske samfunnsmaskineri som DNB, har erkjent at digitaliseringen av banktjenester i Norge, har gått noe for fort. I en slik setting, blir det særdeles vondt å se at folkets velferdsetat NAV, blir politisk styrt til å overse denne problemstillingen og lar store deler av befolkningen føler seg utgått på dato.

Fra Pensjonistforbundets side, har vi vært soleklare på at tjenesteytende aktører i landet vårt, må være oppmerksom på at det finnes svært mange som enda ikke er klar til å ta i bruk et digitalisert samfunn. Parallelt med utviklingen av databaserte løsninger, må det fortsatt noen år fremover, finnes gode overgangsløsninger som er slik innrettet at de som ikke er databrukere, fortsatt føler seg med og respektert i det norske samfunnet.

Som styreleder i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, vil jeg enda en gang understreke vårt ønske om å bidra til å utvikle NAV som en god og sterk velferdsetat for hele folket. Et NAV som for det meste finnes på «DOTT NO», er ikke et godt nok NAV

0 resultater