Styret for 2018: frå venstre: Magnus Remøy nestleiar, Anna Nordbø styremedlem, Terje Krogset leiar, Anlaug Varhaugvik sekretær og Per-Arne Gjerdsbakk kasserar. Olaug Barstad styremedlem var ikkje til stades.Terje Krogset

Årsmøtet avholdt 7.02.2018

Terje Krogset gjenvalgt.

PROTOKOLL ÅRSMØTE 7.2.2018 I YTRE HERØY PENSJONISTLAG

Årsmeldinga kan de lese ved å åpne vedlegget

 

Årsmøtet vart halde på Sanitetshuset 7.2.2018. Det møtte 33 medlemar.

Sak 1 konstituering:

Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknad.

Til møteleiar vart valgt Terje Krogset

Til sekretær vart valgt Randi Almestad

Til å skrive under møteprotokollen saman med formannen og sekretæren vart valgt Jakob Kopperstad og Magnus Myklebust

Sak 2 Årsmelding:

Årsmelding for 2017 vart referert var sekretær Randi Almestad og vart samrøystes vedtatt.

Sak 3 Rekneskap:

Rekneskap vart referert av kasserar Per-Arne Gjerdsbakk og vart samrøystes vedtatt.

Sak 4 Kontingent for 2019:

Lokallagskontingent for 2019 vart fastsett til kr. 60,-

Sak 5 Honorar tillitsvalde:

Honorar til tillitsvalde for 2018 vart fastsett slik etter framlegg frå Magnus Myklebust:

Leiar kr. 1.500,-

Kasserar kr. 1.000,-

Sekretær kr. 1.000,-

Sak 6 val:

I styret var leiar Terje Krogset, sekretær Randi Almestad og styremedlem Greta Muren på val

Terje Krogset vart attvald for perioden 2018/19

Ny sekretær for Randi Almestad vart vald Anlaug Varhaugvik for perioden 2018/2019

Nytt styremedlem for Grete Muren vart vald Anna Nordbø for perioden 2018/19

Varamedlemar på val var Marit Hasfjord, Elsi Hagen og Anna Nordbø.

Varamedlemar for 2018: Marit Hasfjord attval, Kato Koteng ny og Hilde Karin Myrvoll ny

Til revisor for 2018 vart Fred Fredriksen attvald.

Alle val var samrøystes.

 

Etter dette ser styret slik ut for 2018:

Leiar Terje Krogset 2018/19

Nestleiar Magnus Remøy 2017/18

Kasserar Per-Arne Gjerdsbakk 2017/18

Sekretær Anlaug Varhaugvik 2018/19

Styremedlem Anna Nordbø 2018/19

Styremedlem Olaug Barstad 2017/18

Varamedlemar for 2018:

Marit Hasfjord

Kato Koteng

Hilde Karin Myrvoll

Revisor 2018: Fred. Fredriksen

 

Jakob Opperstad                Magnus Myklebust                      

 

Randi Almestad                 Terje Krogset

sekretær                          leiar

0 resultater