32 000 underskrifter samlet vi inn til støtte for "slippen".

Ber om svar på «slippen» i Stortinget

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har stilt spørsmål i Stortinget til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om hva som skjer med «slippen» etter Stortingets vedtak om at den skal tilbake til de som ønsker det fra 1. juli.

Bakgrunnen for spørsmålet er de mange henvendelsene Pensjonistforbundet har mottatt fra pensjonister som ønsker «slippen» tilbake fra 1. juli og som etterlyser informasjon. I det årlige tildelingsbrevet som Arbeids- og sosialdepartementet sendte til NAV i januar er ikke «slippen» nevnt med ett ord. Det er i slike tildelingsbrev at departementets prioriteringer og politikk til en underliggende etat blir kunngjort.

Det var Senterpartiet som i Stortinget før jul fremmet forslag om at de som ønsker det skal få utbetalingsmeldingen fra NAV i posten. Og med forslag fra KrF om at det skal skje fra 1. juli 2018, ble salen vedtatt på Stortinget.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigens spørmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er: «Stortinget vedtok 30. nov. 2017 å be regjeringen fra 1. juli 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post. I Arbeids- og sosialdepartementets tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet av 17. januar kommer regjeringen med krav om mål og oppdrag for etaten for 2018. Her står det ingenting om Stortingets vedtak om pensjonsslippen.
Kan statsråden garantere at «slippen» kommer tilbake fra 1. juli?»

Innen seks hverdager etter at spørsmålet ble oversendt fra Stortinget, skal et regjeringsmedlem gi skriftlig svar på spørsmålet. 

0 resultater