Lihkku beivviin – gratulerer med dagen!


6. februar er samenes nasjonaldag. På vegne av Pensjonistforbundet gratulerer vi alle samer med nasjonaldagen – lihkku beivviin!
 

Og vi kan gjøre det med nyheten om at vi i løpet av våren kan tilby kurs i nettbrett og smarttelefon på samisk i Finnmark! Kursheftet er i disse dager under bearbeidelse til samisk.

 – Vi ønsker å gjøre kursheftet relevant for kursdeltakerne, derfor er det ikke kun å oversette heftet fra norsk til samisk. For eksempel appene må også være relevante for samer bosatt i Finnmark, forteller prosjektleder Unn Johansen i Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet planlegger å ha kurs både på samisk og norsk i Finnmark i år. I tillegg vil vi trekke inn ungdom som ressurs i å hjelpe besteforeldre til å bruke nettbrett og smarttelefon.

Påmelding til kursene vil bli offentliggjort senere.

0 resultater