Nestleder i Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag og leder i Frosta pensjonsitlag, Knut Bakken om kravet til digitalisering

Digitaliseringssamfunnet

Krav om å være på nett gjør seg gjeldende i stadig større omfang. Under kan du lese Knuts leserbrev som ble trykket i Adresseavisa i dag. 

Ser i "Ordet fritt" 30.01.18 at lederen i Trondheim Seniorråd, Randi Wiggen,  mener at det må stilles krav til alle eldre om at de må bli digitale.

Faktum er at det er mange eldre som  hverken har eller kan bruke smarttelefon og  PC. Mange har faktisk ikke råd til å kjøpe dette utstyret. Det er ting som tyder på at noen banker og andre innrømmer at de har gått for langt i å stille krav om bruk av data.

30.november vant Pensjonistforbundet kampen om retten til å få utbetalingsmeldingen for pensjon i posten. Med 50 mot 44 stemmer vedtok Stortinget at fra 1.juli 2018 skal de pensjonister som ønsker det få "slippen" tilbake. Her var NAV nødt til å snu! 32 000 personer skrev under oppropet om å få "slippen" tilbake.

Jeg antar at noen av disse bor i Trondheim hvor Randi Wiggen er valgt til tale de eldres sak. Jeg vil anbefale Randi Wiggen å snu i sitt krav om digitalisering! En oppgave for Seniorrådet kan være å iverksette opplæring i digitalisering for de som måtte ønske det.

0 resultater