Leder Mellvin Steinsvoll iPensjonistforbundet i Møre og Romsdal mener kommunene er på overtid i arbeidet med å tilrettelegge for en god eldreomsorg.  Foto: Sigmund Tjelle

Snart kommer slippen tilbake

Før jul 2017 vedtok Stortinget at fra 1. juli 2018, skal dokumentasjon på utbetaling av pensjon/utsatt lønn komme tilbake i postkassa til de som ønsker det. Kampen som Pensjonistforbundet sammen med et massivt trykk fra medlemsmassen førte, har gitt resultater.

Før jul 2017 vedtok Stortinget at fra 1. juli 2018, skal dokumentasjon på utbetaling av pensjon/utsatt lønn komme tilbake i postkassa til de som ønsker det. Kampen som Pensjonistforbundet sammen med et massivt trykk fra medlemsmassen førte, har gitt resultater.
De siste dagers hendelse i NAV med feilberegning av skatt, understreker med all tydelighet hvor nødvendig skriftlig dokumentasjon på utbetalingene er og for de mange som ikke er brukere av dataløsninger, er postkassa eneste løsning. Når det gjelder selve skattefeilen, så vil det forhold i h.h. til opplysninger som er kommet fra NAV, bli rettet opp.

Stortinget har fattet vedtak om at slippen skal komme tilbake og et viktig spørsmål blir da. Hva skjer videre? I forbindelse med gjennomføring av Stortingsvedtak, vil det alltid ta noe tid til planlegging før vedtak kan gjennomføres i praksis. Når vi jeg planleggingen vil ta noe tid, så er det fordi gjeninnføringen av slippen må tilrettelegges på en enklest mulig måte for de som skal motta den. Den som ønsker slippen i postkassa, skal ikke møte vanskeligheter for å få den. Jeg regner med at denne planleggingen er i gang. Det er ikke mye tid til rådighet, 1. juli 2018 kommer fort.  
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har som pensjonistenes interesseorganisasjon, en viktig oppgave i å følge opp medlemmenes saker. Slippen tilbake i postkassa til den som ønsker det,  har skapt svært stort engasjement.  Få saker har engasjert pensjonistene mer. Det som mange spør seg om er om politikerne vil vise vilje til å gjennomføre i praksis det de ga som løfter under valgkampen 2017. Som kjent svarte 6 av 8 partier på Stortinget ja til å gjeninnføre slippen når de kom i praktisk arbeid. Flertallet som står bak det vedtaket som er fattet i Stortinget har vist at de løfter de ga før valget, vil de også holde etter valget. Likevel er det mange som uttrykker usikkerhet omkring gjennomføringen av det viktige Stortingsvedtaket, det er liksom så stille omkring saken.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har tillit til at vedtaket fattet i Stortinget om å gjeninnføre skriftlig dokumentasjon for utbetaling av pensjon/utsatt lønn via post til de som ønsker det, blir oppfulgt og gjennomført fra 1. juli 2018 i tråd med vedtaket. Vi har også tillit til at gjeninnføringen tilrettelegges enkelt uten noen form for hinder for de som ønsker å få slippen i postkassa.
For å unngå unødvendige spekulasjoner omkring saken, og med respekt for de som venter på slippen i postkassa, vil det både være  riktig og viktig av gjennomførende myndighet å gi en status om fremdriften. På vegne av alle de som venter på slippen, vil jeg takke for at en status- rapport blir gitt så snart som mulig.
 

Mellvin Steinsvoll

Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

0 resultater