Åpning av møtet ved Pensjonistkoret fra Stjørdal

Møte med viktige tema

Hvem skal ta sakene for pensjonistene om ikke Pensjonistforbundet gjør det? Dette var et gjennomgående tema på gårdagens møte. Pensjonistforbundet ønsker at det skal bli naturlig for ALLE pensjonister å bli medlem, for sammen er vi mye sterkere!

Drøyt 100 personer var tilstede på det åpne møtet som ble holdt i Stjørdal 30. januar. De fremmøtte fikk høre om forbundets aktuelle saker fra generalsekretær Harald Norman og forbundsleder Jan Davidsen.

Den enslige minstepensjonistens kår, tannhelse for eldre, behovet for nok sykehjemsplasser, kravet om å få tilbake forhandlingsretten på løpende pensjon, digital opplæring for eldre og hvordan sørge for at de eldre som opplever ensomhet og isolasjon skal slippe det. Sakene som Pensjonistforbundet skal arbeide med i det kommende er mange.

Jan Davidsen og Harald Norman holdt gode innlegg og åpent for spørsmål fra salen. Det var et engasjert publikum som kom fra både sørdelen og nordelen av vårt nye fylke. Møtet ble avsluttet av en opplagt baryton Lars Eggen fra Opera Trøndelag.   

0 resultater