Jan Davidsen på talerstolen foran medlemmer og aktive fra Pensjonistforbundet i Trøndelag.

Saker som engasjerer

Drøyt 100 personer var tilstede på det åpne møtet som ble holdt i Stjørdal 30. januar. De fremmøtte fikk høre om forbundets aktuelle saker fra generalsekretær Harald Norman og forbundsleder Jan Davidsen.

Den enslige minstepensjonistens kår, tannhelse for eldre, behovet for nok sykehjemsplasser, kravet om å få tilbake forhandlingsretten på løpende pensjon, digital opplæring for eldre og hvordan sørge for at de eldre som opplever ensomhet og isolasjon skal slippe det. Sakene som Pensjonistforbundet skal arbeide med i det kommende er mange. De to herrer fra sentralleddet har imidlertid stor evne til å få frem budskapet og til å inspirere sine tilhørere til dyst.

 

Deltakerne kom fra hele Trøndelag; fra Ytre Namdal i nord til Trondheim og omegn i sør og stedet var auditoriet på Ole Vig videregående skole. Møtet ble innrammet kulturelt med fin sang av Stjørdal Pensjonistkor før møtestart og avsluttet feiende flott av baryton Lars Eggen fra Opera Trøndelag.   

0 resultater