Fylkesleder Mellvin Steinsvoll

Fylkesleder Mellvin Steinsvoll besøkte medlemsmøtet.

26 personer møtte opp til pensjonistmøtet på Tingvoll menighetshus 10. januar.

26 personer møtte opp til pensjonistmøtet på Tingvoll menighetshus 10. januar.

Lederen ønsket alle velkommen og spesielt fylkesleder Melvin Steinsvoll. Vi mintes så tre av våre medlemmer som hadde gått bort. Vi sang «Hver dag er en sjelden gave».

Så fikk vi ord for dagen v/ Rita Backer Hjorthaug. Hun tok utgangspunkt i salmen «Amazing grace». Teksten er skrevet av John Newton, og det er interessant å høre om salmers tilblivelse. Deretter sangen «La oss leve for hverandre».

Fylkesleder Melvin Steinsvoll var dagens gjest. Vi fikk høre om hva de jobbet med på fylkesplan. Pensjonistforbundet er mer enn kos og sosialt samvær. Det er en interesseorganisasjon for medlemmene sine. Blant annet er det lovet at «slippen» skal være på plass fra 1. juli.

Vi fikk orientering om sommerturene 2018. En dagstur til Angvik gamle handelssted, og en 4-dagers tur til Beitostølen, noe som det så ut for å være interesse for.

Melvin Steinsvoll spilte gitar og sang «Heimbygdsong» av Einar Helde og en vise av Hans Hyldbakk. Han leste også dikt fra en Strilapose.

Referatet fra november og desembermøtene ble opplest og godkjent. Vi fikk trekning, og til slutt sang vi «Mellom bakkar og berg».

Leder minnet om neste møte som er årsmøte. Til slutt sang vi «Gjev meg handa din ven».

0 resultater