- Eldrerådene er kjernen i det arbeidet vi skal utføre lokalt, hevdet deltakerne på et felles styremøte for pensjonistenes fylkesorganisasjoner i Akershus og Østfold. (Foto: Trond H. Nedrebø)

Skal ha handa på rattet

Mandag 8. januar gikk startskuddet for Pensjonistforbundets landsomfattende informasjonskampanje om saker som vil prege arbeidet fram mot og under forbundets landsmøte i juni.

Forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman skal i løpet av noen hektiske januar-dager holde møter på 15 forskjellige steder i kongeriket. Samtlige fylkesstyrer skal besøkes og i tillegg vil det bli holdt åpne møter for alle fylkesorganisasjonene. På fem steder samarbeider nabofylker om disse møtene.

Forhandlingsrett

Det første møtet startet mandag 8. januar på Kolbotn, hvor fylkesstyrene i Pensjonistforbundet Akershus og Østfold satte hverandre i stevne.

- I vårt arbeid med å utvikle organisasjonen vår, må vi være god skodd før årsmøtet og ha forankring i alle deler av organisasjonsapparatet vårt, sa Jan Davidsen da han ønsket velkommen til det felles styremøtet.

Han hadde en grundig gjennomgang av viktige saker og områder for Pensjonistforbundet, men trakk særskilt fram digital opplæring, kravet om forhandlingsrett, underreguleringen av pensjonene og en mer rettferdig fordeling av goder og byrder. Han mante til felles innsats for å utvikle organisasjonen faglig, politisk og sosialt. Samtidig pekte han på utfordringene for Pensjonistforbundet i lys av endringen av kommunestrukturen i Norge.

Kamporganisasjonen

- Pensjonistforbundet ble startet som en kamporganisasjon. All erfaring fra de siste årene viser med all tydelighet at det fortsatt er behov for en sterk kamporganisasjon som fremmer saker og peker på løsninger innenfor eldrepolitikken. Vi må være forberedt på politiske kamper og mye tautrekking. Derfor må vi i tiden fremover skolere oss og fylle på med enda mer faglig tyngde, ikke minst overfor de nærmere 12 000 tillitsvalgte som gjør en viktig jobb på alle nivåer i organisasjonen, sa forbundsleder Jan Davidsen.

Under Kolbotn-møtet ble det fra flere hold pekt på eldrerådenes viktige funksjon.

- Vi driver ikke partipolitikk, men eldrepolitikken er det vi som eier. Ikke et eneste parti fører vår politikk. Derfor skal Pensjonistforbundet ha hånda på rattet i eldrepolitikken, sa John Granly, styremedlem Pensjonistforbundet Akershus.

 

0 resultater