Neste månedsmøte onsdag 8. april
kl 11.00 på Frogner Grendehus.

Møtet er avlyst på grunn av koronaviruset.

Underholdning
Informasjon
Bevertning
Sosialt samvær

Hjertelig velkommen!

Underholdning
Informasjon
Bevertning
Sosialt samvær

Hjertelig velkommen!

0 resultater