Nedleggelse av servicepunkter i Oslo

I forbindelse med at Ruter vil legge ned T-banens informasjonsskranker på Majorstua, Nationaltheatret og Oslo S, er Pensjonistforbundet Oslo innkalt til møte med Ruter onsdag 31. januar kl. 1300. 
 

Pensjonistforbundet Oslo v/leder Hans O. Felix har sendt brev til leder av Ruter og Sporveien med kopi til Byråd for miljø og samferdsel ang. nedleggelse av servicepunkter i Oslo. Vi er blitt innkalt til møte med Ruter 31. januar kl. 1300. Kommer tilbake med informasjon etter møtet. 

 

Til

Ruter                                                                                                Oslo, 7. desember 2017

 

Ad nedleggelse av servicepunkter

 

Pensjonistforbundet Oslo (PFO) er gjort kjent med at Ruter har planer om å nedlegge 3 servicepunkter for T banen (Jernbanetorget, Majorstua og Nasjonalteater). Dette fordi at billettsystemet skal digitaliseres. I tillegg til de 3 servicepunktene skal servicepunktene på Aker Brygge og Gardermoen også legges ned, og i 2019 fjernes alle billettautomater på T banen.

PFO beklager dette på det sterkeste fordi mange brukere av offentlige transportsystemer ikke mestrer digitale løsninger. På landsbasis er det gjennomført undersøkelse som viser at 800.000 personer ikke mestrer den digitale hverdagen 400.000 av disse er eldre. Dette betyr at det også i Oslo området er et betydelig antall som ikke vil bruke digitalt billett system og fremdeles vil ha bruk for de nevnte servicepunktene.

Pensjonistforbundet (PF) har over lengre tid aksjonert for å få "slippen sin" tilbake i postkassa fra NAV. Denne kampen vant PF da Stortinget i november besluttet at NAV skal sende oppgave over pensjonsutbetaling i brevs form til de som ønsker det. 

Vi håper med bakgrunn i dette at Ruter revurderer beslutningen om nedleggelse og vi stiller oss positivt til et eventuelt møte for å diskutere saken.

 

Med vennlig hilsen

 

Pensjonistforbundet Oslo

 

Hans O. Felix

Leder

0 resultater