Leder i Leksvik pf, Georg Høgsve, styremedlem i Stjørna pf Idar Aune og nestleder i Leksvik pf Erling Fjeldahl. 

Kimen til et spennende samarbeid

Leksvik pensjonistforening inviterte sine kollegaer i det som etterhvert vil utgjøre den nye Indre Fosen kommune.

Styremedlemmene i pensjonistforeningene Rissa, Stadsbygd, Stjørna og altså Leksvik møttes i dag sånn midt imellom, i Vannvikan, til et bli-kjent-treff. Temaet var om man kunne finne et grunnlag for samarbeid for felles saker.

Styremedlemmene presenterte seg og deretter fikk vi høre hvilke aktiviteter og planer foreningene har. Det ble vist til saker hvor man kan både lære av hverandre og samarbeide. Ikke minst var det enighet om å samarbeide i saker i forhold til Eldrerådet i den nye kommunen.

Møtet endte med et vedtak om å nedsette et felles Arbeidsutvalg, som skal jobbe videre med strategi. Det ble også tidfestet dato for felles hyggekveld.

Fylkessekretæren er imponert over initiativet fra Leksvik pensjonistforening. Det er større kraft mot kommunen når flere står sammen, og samarbeidet kan ellers også bli til stor glede for medlemmene.

Anne-Kari Minsaas

0 resultater