Godt samarbeid mellom unge og gamle

Datakurs etter "Stjørnamodellen" med tilleggsnyhet, se 2 vedlegg

Ett tiltak som gir mening for mange

Høsten 2017 har igjen Leksvik Pensjonsforening sammen med Testmann Minne skole arrangert et datakurs for eldre. Elever ved klassetrinnet "Arbeid for andre" har fungert som lærere i denne mystiske dataverden. Dette er lagt opp slik at alle eldre som kan tenke seg å bli litt "smartere" på sin PC, sitt nettbrett eller sin smarttelefon kan melde seg på gjennom pensjonistforeningen, og bli tildelt så mange timer med rettledning / kurs som de selv føler behov for. Dette gir også disse elevene / lærerne noe meningsfylt.

Vinteren / våren 2018 er det meningen at vi kan starte opp igjen dersom det er mange nok som føler dette kan være noe å prøve på. Ta kontakt med pensjonistforeninga v/Peter Hovstein så vil du få den informasjon som du trenger til å ta valget om å bli bedre kjent med "Den nye, mystiske dataverden". Kurset er gratis. Du trenger bare å ta med din PC, ditt nettbrett eller din smart telefon. 

Nytt denne våren: Pensjonistforeningen mener det er greit å være litt forberedt til kurset. Derfor er det utarbeidet en "smørbrødliste" med de viktigte tema det er lurt å lære noe om. Denne oversikten får dere tak i ved å åpne vedlegget "Opplæring i bruk av PC.odt", eller ved å henvende dere til:

Peter Hovstein, tlf. 952 20 025

Ta kontakt. Det er helt uforpliktende.

 

 

0 resultater