Stortingspresident Olemic Thommessen leser opp voteringsresultatet: 50 for, 44 mot.

-En seier for det folkelige engasjementet

- Stortingets vedtak om å la pensjonister som ønsker det få slippen i postkassen fra 1. juli 2018 er en seier for fornuften og for det folkelige engasjementet. Dette er en arbeidsseier som viser at det nytter å engasjere seg, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Med 50 mot 44 stemmer vedtok Stortinget i dag at utbetalingsmeldingen fra NAV skal sendes i posten til de som ønsker det fra 1. juli 2018. 32 000 personer har signert på oppropet om å få «slippen» tilbake.

– Det folkelige engasjementet i denne saken har vært formidabelt. Og det har vi trengt. For regjeringen har ikke vært villig til å lytte. Jeg ønsker å takke alle de som har bidratt. I arbeidet med denne saken ser vi hvor viktig det er å ha en sterk organisasjon i ryggen, sier Davidsen.

Skulle aldri skjedd

- Nav skulle aldri fjernet retten til å få slippen i posten og vi er veldig fornøyd med at Stortinget nå pålegger regjeringen å rette dette opp igjen innen juli neste år. Ap mener de som trenger det skal ha rett til å få pensjonsslippen i posten. Mange kan benytte digitale løsninger, men det er også mange som ikke har den muligheten. Dette gjelder ikke minst en del eldre brukere av Navs tjenester, sier Hadia Tajik. 

Det er nå ett år siden NAV fjernet muligheten til at pensjonister skulle få «slippen» i postkassen. Pensjonistforbundet mener at hovedregelen må være at utbetalingsmeldingen er digital, men at de som ønsker meldingen på papir skal få det hver måned. I dag skulle Stortinget behandle et representantforslag fra Senterpartiet om å få «slippen» tilbake. Både Ap og SV støttet Sp, men KrF som i valgkampen støttet saken, gikk ikke inn for å innføre slippen fra 1. januar 2018 i budsjettforliket med regjeringspartiene.

Ny vending

I går kveld tok saken en ny vending, da stortingsrepresentant Steinar Reiten fra KrF leverte inn et «løst forslag» som det heter i Stortinget, der han på vegne av KrF foreslår en valgfri rett til å få utbetalingsinformasjon tilsendt løpende pr. post fra 1. juli. Når innføringen skjer 1. juli vil kostanden komme i revidert nasjonalbudsjett.

Pensjonistforbundet mener også at del to av Senterpartiets forslag, at alle pensjonsmottakere får informasjon pr. e-post eller brev om endringer i pensjonsytelsen med oversikt over de beregninger som ligger til grunn for endringen, som ikke får flertall, også er viktig. Vi vil derfor jobbe videre overfor myndighetene om dette, sier forbundsleder Jan Davidsen.

0 resultater