Reddes av KrF?

I dag ble det kjent at KrF har fremmet nytt forslag i saken om pensjonsslippen: «Stortinget ber regjeringen fra 1. juli 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.» Saken debatteres i Stortinget i dag.

Det er nå ett år siden NAV fjernet muligheten til at pensjonister skulle få «slippen» i postkassen. Pensjonistforbundet har fått 32 000 underskrifter for slippen. Pensjonistforbundet mener at hovedregelen må være at utbetalingsmeldingen er digital, men at de som ønsker meldingen på papir skal få det hver måned.

I Stortinget er det flertall for «slippen», ved at både SV, Sp, Ap og KrF hadde bevilgning til «slippen» inne i sine alternative statsbudsjetter. Det var KrF som var jokeren i denne saken. De har i valgkampen støttet kravet om å få utbetalingsmeldingen i posten, men vant ikke frem under budsjettforhandlingene. I går kveld tok saken en ny vending, da stortingsrepresentant Steinar Reiten fra KrF leverte inn et «løst forslag» som det heter i Stortinget, der han på vegne av KrF foreslår en valgfri rett til å få utbetalingsinformasjon tilsendt løpende pr. post skal skje fra 1. juli. Representantforslaget fra Senterpartiet har 1. januar som dato for innføringen. Når innføringen skjer 1. juli vil kostanden komme i revidert nasjonalbudsjett.

- Det blir utrolig spennende å følge saken i Stortinget i dag, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Han minner samtidig på at i representantforslaget fra Senterpartiet ligger det to forslag, ett forslag om «slippen» i posten og ett forslag om at de som får endringer i pensjonen som følge av for eksempel endret sivilstatus fra gift til enke eller enkemann, skal ha rett til å få informasjon om endringen og utregningen som fra Nav i posten. Dette skal også voteres over i Stortinget i dag.

- Det er å håpe at vårt lange arbeid i denne saken nå bærer frukter, sier en spent Jan Davidsen i forkant av stortingsbehandlingen.

 

 

0 resultater