Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet Foto: Sigmund Tjelle

Pensjonistforbundets leder med klar tale:
– Vi har mistet kjøpekraft

– Som pensjonister har vi mistet kjøpekraft. Vi må organisere oss bedre for å få gjennomslag for kravene våre.

Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, var klar i sin tale til de frammøtte til tirsdagens åpne møte på velferdshuset ved Hydro Aluminium. Det var Sunndal pensjonistforening som inviterte til møtet der også tidligere leder Olav Støylen i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund snakket om pensjonistenes plass i samfunnet.

Misfornøyd med flertallet

Davidsen orienterte om arbeidet pensjonistforbundet har hatt opp mot statsbudsjettet. Han er misfornøyd med at de mistet forhandlingsretten over egen pensjon i 2011. Det er lite håp om å få tilbake forhandlingsretten med det nåværende stortingsflertallet.

_ Stortingsflertallet er ikke opptatt av å forhandle med oss. Vi opplever at løfter blir brutt. Det vil hjelpe oss om vi blir flere medlemmer og at vi organiserer oss bedre. Vi må få tilbake forhandlingsretten!

– Får problem

Jan Davidsen mener det er helt naturlig at pensjonistene får videreført den forhandlingsretten de hadde som aktive yrkesutøvere.

– Vi ønsker å videreføre den fordelingspolitikken vi sto for som yrkesaktive. Nå sakker vi akterut økonomisk. Prognoser framover til og med 2020

Vi ønsker å videreføre den fordelingspolitikken vi sto for som yrkesaktive– Vi ønsker å videreføre den fordelingspolitikken vi sto for som yrkesaktive

 

Jan Davidsen

viser at vi kommer til å fortsette å sakke akterut. Mange pensjonister får større og større problem med å klare sine økonomiske forpliktelser. Da Stortinget vedtok pensjonsreformen var det ikke meningen at vi skulle komme dårligere ut enn prisutviklingen.

Den tidligere fagforeningslederen presiserte at pensjonistforbundet er politisk uavhengig, men lot det skinne gjennom at han helst hadde sett at stortingsvalget i høst hadde gitt et annet flertall.

Digital utvikling

Davidsen tok også opp problematikken mange eldre føler på når det gjelder å henge med i den digitale utviklingen.

– Vi lever i en stadig mer digitalisert verden, der mer og mer er digitalt. Skal du på posten, kjøpe billetter til bussen, gå på konsert, kino eller bestille ei reise forventes det at folk skal klare dette sjøl. Nav fikk påbud om å spare penger og bestemte seg for å slutte å sende "lønnsslippen" til pensjonistene i posten. Det gjorde mange forbannet med god grunn. Også vi betaler skatt. Det er faktisk slik at det fortsatt er mange som ikke har dekning på nett, eller har råd til å kjøpe pc.

Davidsen ramset opp en rekke strukturendringer i samfunnet som gjør livet trøblete for mange pensjonister. Han viste videre til at vi aldri tidligere har hatt et storting som har så lav gjennomsnittsalder som i dag.

– De som skal ta beslutninger for oss har aldri vært i vår situasjon. Det er viktig at dere bruker de kommunale eldrerådene som skal uttale seg om alt som berører de eldres levekår.

Vil ha flere med

Ble orientert: De frammøtte til tirsdagens møte fikk god orientering om pensjonistenes rettigheter.Foto: Sigmund Tjelle

Lederen i pensjonistforbundet etterlyste sterkere medvirkning fra alderspensjonister som velger å gå v ved fylte 62 år. Det vil gjøre forbundet sterkere.

Han kom også inn på boforholdene til pensjonistene. Han er enig i at "alle" vil bo heime lengst mulig, men at det må være nok sjukeheimsplasser til de som trenger det.

– Vi har mye å jobbe for framover. Sjøl om vi lever i verdens beste land ser vi at forskjellene øker.

0 resultater