Fra v.: Knut Fredriksen, Jan Davidsen,   Mellvin Steinsvoll,  Olav Støylen, Rolf Bjørseth

Bred enighet på åpent møte. Pensjonistforbundet er alles organisasjon

Enighetenn var ubetinget på det åpne møtet i Velferdshuset ved Hydro, som ble arrangert av Sunndal Pensjonistforening, Industri energi og Fagforbundet tirsdag.

Både debattanter og tilhørere, vel 40 i tallet, syntes å være skjønt enige om at det eneste riktige var å samle alle pensjonister i en organisasjon, Pensjonistforbundet.

Først ut av innlederne var Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Hans gjennomgang av de utfordringer forbundet står overfor i arbeidet for sine medlemmer, var en grundig begrunnelse for å gjøre organisasjonen sterkest mulig ved å bli flest mulig.Selv om Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon, la Davidsen ikke skjul på at han var misfornøyd med de som styrer landet i disse tider. Manglende forhandlingsrett og tapt kjøpekraft var noen av kampsakene. Den rekordlave gjennomsnittsalderen på Stortinget, utviklingstempoet i den digitale verden, kommune- og politireform truer pensjonistenes opplevelse av trygghet.

For å kunne oppnå jevnbyrdighet i forhandlingene om rettigheter, etterlyste han «de unge pensjonistene» med den rette erfaring. Meld dere inn lokallagene og bruk aktivitetssentrene, var forbundslederens klare oppfordring.

Tidligere leder av Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Olav Støylen, hadde vært på Sunndalsøra mange ganger tidligere, men var usikker på hva invitasjonen innebar denne gangen. Hans organisasjon var også opptatt at de gamle sliterne skulle være sikret best mulig forsikrings- og pensjonsvilkår. Også Støylen savnet forhandlingsretten. Dessuten la han ikke skjul på at han ønsket seg et regjeringsskifte. Riktignok var han avgått, som han sa, men ingen evenukk.

Både Harald Andersen og Alf Moen tok til orde for at forhandlingsretten er en viktig kampsak. Sistnevnte syntes også den digitale utviklingen var krevende for eksempel når en trenger hjelp på NAV. Føler vi taper hele veien, sa han, og fikk støtte av Davidsen som supplerte med at politikernes bruk av prosenter bare øker forskjellene. Det blir spennende å  se hva Krf gjør de nærmeste ukene, la han til.

Knut Fredriksen åpnet med å bekjenne at nyheten om at Sunndal kommune må spare 25 millioner opplevdes som et sjokk, og han fryktet konsekvensene med tanke på den vedtatte Eldreplanen 2016-20 og målsettinga om at «de eldre skal LEVE hele livet». Det anføres legitime grunner for å spare penger, men hva da med pensjonistenes behov for trygghet, slik den enkelte måtte føle det. Dessuten minnet han om at pensjonistene er en uensartet gruppe. 80 % er en levende ressurs for samfunnet, som også gjør nytte for seg. For å utsette overgangen lengst mulig til en tilhører de som må bli stelt og tatt vare på, er helse- og kulturtilbudet viktig. Det er ingen nasjonal ulykke at så mange eldre lever lengre, de er også friskere enn før. Imidlertid øker dermed sjansene for at flere blir ensomme aleneboere.

Brukerrådet er en instans som skal samle inn erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende for å bringe erfaringene opp på «systemnivå». Dessverre er det ikke uvanlig at negative rapporter holdes tilbake av frykt for at «det skal gå ut over ho mor».

Fredriksen kunne også fortelle at 1. januar vil Frivillighetens hus være en realitet på Sunndalsøra. Da vil Pensjonistsenteret, Borgstua og Gamle Øra skole være en enhet. ”Morgendagens aktivitetssenter” ble presentert for noen år siden. Nå skjer ting. Han gav samtidig honnør til de yngre i laget, som har nå stiller opp. Dugnaden i Pensjonistsenteret nylig, lover godt, men pensjonistlederen ønsker seg enda flere unge pensjonister. Likevel skal det fortsatt være plass til de eldste. Sverre Nyland, som var til stede på møtet til tross for sin høye alder, ble brukt som et godt eksempel på hvordan kommunen virkelig kan spare penger.

Mellvin Steinsvoll fikk opp-gaven med å oppsummere, og sa det var grunn til å glede oss på framtida. Vi skal leve lenge. Møtet hadde vist vegen videre,og med samarbeid er pensjonistene en maktfaktor. Vi er nemlig mange organiserte, sa Steinsvoll, men blir gjerne flere.

Dermed ble innmeldingsblankettene til Sunndal Pensjonistforening delt ut

0 resultater