EUs 3. førerkort direktiv

EUS 3.førerkort direktiv trer i kraft fra 19. januar 2013.

Flere av de nye punktene i direktivet får følger for våre medlemmer. Se vedlegg for informasjon om direktivet.

0 resultater