Lise Karin Meisal fra Fagforbundet, Alf Moen fra Industri Energi og Knut Freriksen i Sunndal pensjonistforening inviterte til viktig møte

Pensjonistene har en viktig stemme

Åpent møte i veferdshuset ved Hydro Sunndal

Det er store forskjeller i den private økonomien til landets mange pensjonister. Mange klarer seg godt med opparbeida pensjonsrettigheter, men det er også mange som sliter. Av landets over 900.000 pensjonister er det 156.000 minstepensjonister. 134.000 av dem er kvinner. Dersom de ikke har penger på bok, er det langt mellom dem som føler at de har god råd. Faste utgifter spiser en stor del av den månedlige pensjonsutbetalingen.

I går inviterte Sunndal pensjonistforening til møte på velferdshuset ved Hydro Sunndal. Pensjonistenes kår og plass i samfunnet var diskusjonstema. Et viktig møte om et viktig tema.

For noen år siden mistet pensjonistene forhandlingsretten om egen pensjon. Forhandlingsretten er erstattet av en orienteringsrett. Det innebærer at resultatet fra trygdeoppgjøret ikke lenger går til Stortinget, og at pensjonistene gjennom sine organisasjoner har mistet innflytelse over resultatet. Pensjonistforbundet mener dette er uakseptabelt. Vi er enig.

Vanligvis blir man blir pensjonist etter et langt arbeidsliv der man har bidratt til å bygge opp dagens velferdssamfunn. Sett i et slikt lys er det ikke mer enn rett og rimelig at pensjonistene får en sterkere stemme. Det er derfor et rimelig krav når lokale pensjonistledere nå krever en sterkere medvirkning i saker som angår dem.

I dag er det mange som får være pensjonister nesten like lenge som de har vært i arbeidslivet. Etter hvert som livsløpet går mot slutten er det viktig at kommunene tilrettelegger med verdighet også for den delen livet. I går diskuterte politikerne i Surnadal om de skal gå for å legge ned en avdeling på sjukeheimen og styrke den heimebaserte omsorgen. Flere kommuner vurderer eller har bestemt seg for å legge ned sjukeheimsplasser som skal erstattes av omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. I en verden der vi blir stadig eldre, er det naturlig å tro at behovet for reine institusjonsplasser vil øke. Det må derfor være lov å uttrykke skepsis over den omleggingen av aldersomsorgen en nå ser.

0 resultater