Uttalelse om "oktober-barna"

Pensjonistforbundet er sterkt bekymret for økende antall mindreårige asylsøkere som blir sendt ut av landet. Sentralstyret vedtok 16. november en uttalelse om mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.

"Det er i dag en reell usikkerhet om situasjonen i Afghanistan. Organisasjoner som Amnesty International har vist til at situasjonen er blitt verre, og at de mener de er strid med våre forpliktelser etter flyktningkonvensjonen å gjennomføre returene.

Ved utgangene av september hadde 443 av 913 ungdommer bosatt på mottak med midlertidig tillatelse lagt ut på ny flukt.  Vi kan ikke, i rike Norge, sitte å se på at de barna vi sender ut velger å legge ut på ny flukt i Europa fordi de frykter retur mer enn et liv på gata. Dette kan vi ikke akseptere.

Dette er ikke saker, men vår fremtid. Det er våre barn. Rettferdighet er et bærende prinsipp i den norske asylpolitikken. Det betyr at de barna som har et beskyttelsesbehov og allerede er trygge i Norge fortsatt skal få være trygge i Norge. Det er rettferdighet i praksis.

Dette er barn som har kommet til Norge etter å ha levd i krig og i ekstremsituasjoner. Dette er barn som går på skole i lag med min og din sønn og datter. Dette er barn som spiller fotball på samme lag som dine barnebarn.  Dette er barn som er integrert og begynner å føle seg harmoniske og trygge. Det er barn som ser på Norge som sin fremtid og sitt land. Det er våre barn.

Vi vil minne om Fritiof Nansen og hans Nansenpass som var et internasjonalt anerkjent identitetsbevis til statsløse flyktninger. Passet kom i forbindelse med flyktningstrømmen etter første verdenskrig. Han fikk fredsprisen for dette. Det kan trekkes klare paralleller til dette i dagens situasjon. Har ikke et av verdens rikeste land råd til å ta vare på disse ungene?

Vi vil også minne om den store utvandringen fra Norge på slutten av 1800 tallet. Over 800 000 nordmenn utvandret fra sult, nød og arbeidsledighet. Nå er det vår tur til å virkelig hjelpe.

Dette er slett ikke vanskelig og bør berøre oss alle. Det handler om barn. Det handler om menneskeskjebner. Det handler om vår fremtid. Det er våre barn, og det finnes enkle løsninger. La dem bli."

 

0 resultater