Prosjektleder og fysioterapeut i Steinkjer kommune, Lena Bjørnback

Sterk og stødig i Steinkjer kommune

Steinkjer kommune har besluttet å satse på prosjektet Sterk og stødig, et trim-tilbud som retter seg mot seniorer og pensjonister. Nå er arbeidet med å få på plass og lære opp instruktører i gang, med hjelp av erfaringer fra Trondheim kommune.

Fysioterapeut Lena Bjørnback har hovedansvaret for prosjeket. Hun arbeider med å få på plass to instruktører på hvert kurs. Alle som takker ja til å være instruktør vil få tre dager med opplæring.

Det legges vekt på at dette er et lavterskeltilbud, med enkle og gode øvelser, som mange av oss er kjent med fra før. I tillegg til trim vil deltakere på Sterk og Stødig bli del av et sosialt miljø, til glede og hygge for alle. 

Vi kommer tilbake med opplysninger om når kursene settes i gang.

0 resultater