Representanter fra Huseiernes Landsforbund, Ergoterapeutene, FFO, Pensjonistforbundet og NBBL sammen med Karin Andersen om opprop for heistilskudd utenfor Stortinget. Foto: NBBL

Sammen om opprop for heis

I går møtte en rekke organisasjoner opp på stortingstrappene for å overlevere et opprop mot statsbudsjettkuttet i heistilskuddet.

7 organisasjoner har gått sammen om oppropet initiert av Norske Boligbyggelag. Pensjonistforbundet deltar i oppropet og ber om en reversering av kuttene i tilskuddsordningen. Stortingsrepresentant fra SV og leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, Karin Andersen tok imot oppropet. -Det er viktig at dere lager støy, for dette er tiltak som virker, sa Karin til de oppmøtte representantene bak oppropet. Hun ønsker mer heis i gamle bygg, uten at det går utover allerede høye husleiekostnader for de som har lite.

Flere eldre krever mer tilgjengelighet

Av landets 600 000 boliger i blokk, er 380 000 uten heis. 2 av 3 blokkboliger har ikke tilgang på heis. Det er de eldste blokkene som ikke har heis – og det er her mange eldre med lav inntekt bor. Det blir flere eldre: Antall eldre over 80 år vil tredobles fram til 2060, mens antall over 90 år sannsynligvis firedobles ifølge SSB.

Det er få andre boliger å flytte til for eldre som bor i lavblokker uten heis. Dette er de rimeligste boligene, og det er økonomisk umulig for de fleste å kjøpe en ny og langt dyrere bolig med heis. Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være alternativet.

Tilskudd til heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt viser en forskningsrapport fra Oxford Research i 2016. Kommunene vil spare betydelig beløp på sine omsorgsbudsjetter hvis flere boliger får tilgang til heis.

Vi ber derfor Stortinget reversere kuttet som er foreslått i heistilskuddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

 

Organisasjonene som har signert oppropet er NBBL-Norske boligbyggelag, Leieboerforeningen, FFO -Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Statens seniorråd, Huseiernes Landsforbund og Ergoterapeutene. Du kan lese oppropet i sin helhet i vedlegget under.

0 resultater