Medlemsbladet "Røynsla" 2. årgang er ute

No er medlemsbladet "Røynsla" 2. årgang utforma av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane med god hjelp frå lokallaga som sender inn stoff til å ha i bladet. Bladet kjem ut ein gong kvar haust. Håpar de er fornøyd med resultatet. 

Røynsla 2017

0 resultater