Forbundsleder Jan Davidsen kommer til Ålesudnd 6. november og Molde 9. januar

Pensjonistforbundet – mer enn kos og sosialt samvær.

Pensjonistforbundet i Møre pg Romsdal skal arrangere åpne møter i Ålesud 6. november, Kristiansund 9. november og Molde 9. januar.

I dag har Pensjonistforbundet 820 lokalforeninger i kommuner, bedrifter og fagforbund. Til sammen er det 230.000 medlemmer på landsbasis. I Møre og Romsdal er det 57 lokalforeninger og det er 14.000 medlemmer som er tilsluttet.

Samfunnsaktør. Pensjonistforbundet er en aktiv samfunnsaktør som er partipolitisk nøytral og har som formål å samle alle pensjonister i ett forbund for å stå sterkest mulig sammen. Formålet er å kunne ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser. Dette er Pensjonistforbundets samfunnsoppgave. Pensjonistforbundet er en paraply- og interesseorganisasjon.

Samfunnsutvikler. I vårt fylke er Pensjonistforbundet aktivt med sammen med eldrerådene og kommunesektoren i å utvikle aktiviteter og tilbud for pensjonistene. Særlig vektlegger vi arbeidet med folkehelserelaterte tilbud. Et område vi mener vil bidra til bedre livskvalitet og at man kan kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi søker stadig tettere og bedre samarbeid med alle aktører som har eldrepolitikk på dagsordenen.

Sosialt samvær. Det vi er aller best på er det sosiale samværet våre medlemmer har. Hver måned arrangeres det 57 forskjellige møter med bl.a. kulturelle innslag. Dette er viktige møteplasser for bl.a. enslige som ikke har andre tilbud å oppsøke. Her skapes det unike verdifulle nettverk.

Engasjert i utviklingen i kommunene.  Fylkesforeningen har eget helseutvalg som i det vesentligste er «vaktbikkje» på det som skjer i den enkelte kommune når det gelder eldreomsorg. En viktig oppgave som det dessverre viser seg å være høyst nødvendig. Dette er noe vi samarbeider med de kommunale eldrerådene om.  Så kommer kommunereformen for fult og her er det viktig at vi engasjerer oss, noe vi også gjør. Vi har som mål at «min kommune» skal være den beste kommunen å kunne bli eldre i.

For å markere Pensjonistforbundets plass i det eldrepolitiske bilde, arrangerer vi åpent møte i Ålesund på Scandic Parken Hotel kl. 11.00. Her vil forbundsleder Jan Davidsen delta ,samt Trine Dahl fra Hjelpemiddelsentralen i M&R. I Folkets Hus Kristiansund, 9. november kl. 11.00. vil bl.a. områdeleder Arne Halaas fra forbundet, samt Gjermund Øysteinsson Moe fra Norsk Sykepleierforbund være til sted. I Molde 9. januar 2018 i Rådhuset fra kl 14.00, vil både forbundsleder Jan Davidsen og Generalsekretær Harald Olimb Norman delta. foruten representanter fra fylkesforeningens styre og helseutvalg som vil delta på alle møtene..Møtene er åpne for alle som vil vite mer om Pensjonistforbundets arbeid og formål og er gratis.

0 resultater