Nytt styre i 2017

Ekstraordinært årsmøte 28. september 2017

Etter ekstraordninært årsmøte 28:09.2017 har styret fått følgende sammensetning

Styreleder

Bengt Gustav Eriksson

2017-2019

Nestleder

Einar Hjelle

2017-2018

Kasserer

Kirsten Samuelsen

2016-2018

Sekretær

Karl W. Strand

2017 - 2019

Styremedlem

Ellen Stene

2017 - 2018

Styremedlem

Sylvia Karlsen

2016-2018

l.varamedlem

Paul Reiten

2016-2018

2.varamedlem

Inge Mellemsæther

2017-2019

Revisor

Anne Grethe Kristiansen

2017 - 2019

Varamedlem for revisor

Bjørn Utne

2017-2019

Valgkomité

Ingeborg Bugge

2016-2018

Valgkomité

Grethe Jensen

2017-2019

Valgkomité

Magnhild Gjøstøl

2016-2018

0 resultater