Nei til kutt i pleiepenger

Pensjonistforbundet og organisasjonene i SAKO-samarbeidet ber regjeringen reversere kuttet i pleiepenger for barn.

Pensjonistforbundet og organisasjonene i SAKO-samarbeidet sier nei til kutt i pleiepenger for omsorg for alvorlig syke barn. Når et barn rammes av alvorlig sykdom blir hele familien berørt. Og selv om besteforeldrene i en slik situasjon også trår til, trenger de minste og sykeste at foreldrene kan yte omsorg for barnet sitt den tiden det tar. I en slik situasjon er det ikke akseptabelt at familien må bekymre seg for om de kan beholde hjemmet sitt fordi pleiepengene blir redusert etter ett år. Utgangspunktet for utbetaling av pleiepenger må være barnets situasjon. Om barnet trenger begge foreldrene hjemme, også over lengere tid, må utgangspunktet for vurderingen være barnets helse.

Pensjonistforbundet og organisasjonene SAKO-samarbeidet ber regjeringen reversere kuttet i pleiepenger av hensyn til våre barnebarn.

Dette er SAKO-organisasjonene: Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes forbund, LO-Stats pensjonistutvalg, Politiets pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Telepensjonistenes landsforbund, Statens Vegvesens Pensjonistforbund og Pensjonistforbundet.

0 resultater