Noen av deltakerne i Ålseubd

Høstkonferansene 2017 er gjennomført.

De fire høstkonferansene i, Ålesund 4., Ulsteinvik, 5, Molde 11. og Kristiansund 12. oktober, er gjennomført med rundt 140 tillitsvalgte

De fire høstkonferansene i, Ålesund 4., Ulsteinvik, 5, Molde 11. og Kristiansund 12. oktober, er gjennomført med rundt 140 tillitsvalgte.

 

Som vedlegg finner du presentasjonene som ble brukt under konferansene.

Som tidligere år var engasjementet på topp hos deltakerne. Gjensidig inspirasjon kan betegne konferansene med mange gode dialoger. At foreningene rundt om i fylket har mange aktiviteter gående, kom i år tydelig frem. Det gjøres et svært godt arbeid, noe som igjen resulterer i mange nye medlemmer. Så langt i år er dette en rekord i antall nyinnmeldte vi aldri har sett tidligere. Dette er en bekreftelse på at foreningene er blitt mere synlige i lokalmiljøet og at de engasjerer seg i eldrepolitikken og den sosiale sfære.

Av temaene som var tatt opp og foredratt, var:

Personellutfordringer, bruk av lærlingeplasser

Samarbeidsavtaler

Orientering om kontingentutvalgets innstilling 

«Lokallagenes time»

Orientere om kartlegging av eldrerådene og eldrerådsundersøkelsen

Fylkesforeningens handlingsprogram

I år hadde vi også foredragsholdere fra Fylkeskommunen (i Ålesund). Dette var Sigrid Spjelkavik og Paula Næss Skaar fra kulturavdelingen som hadde temaet – Samarbeidsavtaler og Torill Stavik Angvik fra utdanningsavdelinga seksjon opplæring i bedrift med temaet bruk av lærlingeplasser. Våre egne foredragsholdere var Mellvin Steinsvoll, Anne Lise Hessen Følsvik, Jon Skarvøy og Rolf Bjørseth.

Mange gode innspill og idéer kom frem på konferansene, som er verdt å bygge videre på. Ut fra tilbakemeldinger å dømme, var dette verdifulle konferanser til inspirasjon for alle.

0 resultater