Romsdal Spelemannslag hadde innslag

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET TIRSDAG 3. OKTOBER 2017

Det møtte 94 medlemmer. Årsak til det svake frammøte skyldes nok delvis været, men også at møtet ikke var annonsert som vanlig. Når møtet da heller ikke var på en "riktig" tirsdag, var det rimelig at medlemmene ikke var klar over møtet og innholdet.

Det møtte 94 medlemmer. Årsak til det svake frammøte skyldes nok delvis været, men også at møtet ikke var annonsert som vanlig. Når møtet da heller ikke var på en "riktig" tirsdag, var det rimelig at medlemmene ikke var klar over møtet og innholdet.

Leder Ottar åpnet og orienterte om dagens møte. Han minte om at neste møte er den 7. november, og dette faller sammen med at Pensjonistkoret fyller 30 år. Da blir det også påmelding til årets julegilde. Videre minnet han om at Molde Pensjonistforening har 60-års jubileum i 2019, og at det med det første vil bli et ekstraordinært styremøte for å forberede markeringen. Han orienterte også om at spørreskjemaet fra forrige møte om forslag til temaer inneholdt over 500 forslag, slik at det er nok å velge de de første 50 år. Han gikk kort gjennom forrige møtereferat, samt referat fra et fellesmøte i Nessethallen der representanter fra de 4 pensjonistforeningene i den nye kommunen var tilstede, Molde representert ved Sonja og Inge Vågøy. Forslagene skal behandles av styret før nytt møte blir innkalt i slutten av februar 2018. Eldredagen blir arrangert onsdag 11. oktober.                                                                                          

 Åpningssang var " La oss leve for hverandre ", og med Svein, Kåre og Ottar som forsangere med Randi som vanlig ved flygelet.

Konsulent Hugo Lind fra Bedre Liv fikk deretter ordet og orienterte om helseprodukter. Han hedde med vareprøver som ble demonstrert i Lillesalen, tok imot eventuelle bestillinger, og foreningen fikk en varmepute til verdi kr 1.490,- til utlodningen.

Deretter overtok Romsdal Spelemannslag, først med en sekvens før kaffepausen, deretter en god halvtime etter pausen. Som tidligere flott og feiende musikk, nytt er også et islett av sang, noe som hever et allerede godt musikklag. Dette er underholdning medlemmene liker, noe som også kom fram i spørreundersøkelsen. Ottar takket laget, og minte om at de måtte forvente ny forespørsel allerede neste år.

Arrangement- og kjøkken komiteene gjorde som vanlig en utmerket jobb, møtene hadde ikke blitt de samme uten dem.

Det var mange fine gevinster, og åresalget inbrakte kr 5.610,-.

Ottar måtte forlate møtet, og med syk nestleder fikk undertegnede oppdrag å avslutte. Som avslutning ble sunget de 3 første vers av Pensjonistsangen, takk for i kveld, og vel hjem !

Oddfinn Thue / referent   

0 resultater