Leder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal

Mener kommunene ikke er godt nok forberedt på økningen i antall eldre:

– Det må et krafttak til.  Vi er på overtid når det gjelder å tilrettelegge for framtidas eldreomsorg.

SIGMUND TJELLE sigmund

Mellvin Steinsvoll (74) er leder i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal. Han mener økningen i antall eldre ikke bør komme som en overraskelse.

- Dette viste vi ville komme, sier han.

Ingen tikkende bombe

Steinsvoll har sett seg mektig lei på at økningen i antall eldre blir omtalt som «en tikkende bombe» og nærmest som en kommende katastrofe som samfunnet må forberede seg på. Han viser til at de eldre er en viktig ressurs, ikke en belastning.

Det er helt naturlig og bra at folk blir gamle. De skal ikke ha dårlig samvittighet for det!

 

Mellvin Steinsvoll

- Det er helt naturlig og bra at folk blir gamle. De skal ikke ha dårlig samvittighet for det. Vi er alle glade for de åra vi får. Også de som i dag omtaler økningen i antallet eldre som

en overraskelse og et problem, blir forhåpentligvis gamle en dag. Jeg liker ikke ord som eldrebølge og tsunami. De forteller om en ventende ødeleggelse. At folk bli eldre er helt naturlig og noe vi har visst om i mange år. De som ble født på 30 og 40-tallet begynner å bli gamle i dag. Det er bra at folk blir eldre i dag enn for en generasjon siden. Det har blant annet utviklingen innen legevitenskapen bidratt til. Det er ingen katastrofe at folk blir eldre!

Tema som bekymrer

Steinsvoll reiser mye rundt og møter lokallag i pensjonistforbundet. Han sier eldreomsorgen er et tema som folk er opptatt av.

- Tilgangen til sjukeheimsplasser har vært viktig i alle kommunene. Også i Nesset (hvor han bor). Nå er Nesset omsorgssenter under utbygging der det skal være to avdelinger for demente pasienter. Dette kan bli veldig bra, men det fører til at det blir færre institusjonsplasser ved omsorgssenteret. Dette i en tid der vi trenger flere plasser. Her i kommunen har det i flere år vært snakket om å bygge omsorgsboliger. Det er gjort vedtak om at de skal bygges, men tomtealternativet er fortsatt ikke klart. Jeg har etterlyst framdrift, og ordføreren har lovt at dette skal orienteres om i førstkommende formannskapsmøte. Det er veldig viktig at byggingen nå kommer i gang.

På overtid

Steinsvoll mener kommunene er kraftig på overtid når det gjelder å tilrettelegge for framtidas eldreomsorg. Nå må det framdrift til!

Pengemangel

Når kommunene nå vrir på eldreomsorgen fra institusjonsplasser til omsorgsboliger mener Steinvoll man må være klar over at det er mangel på penger som er årsaka. Ikke for at dette blir en bedre løsning.

- Vi ser dette også i Nesset der vi måtte innføre eiendomsskatt for å få ting til å gå rundt. Kommunene får inn husleie på omsorgsboligene. Det er grunn til å kritisere sentrale myndigheter for å være for påholden med overføringene til kommunene. Eldreomsorgen er et kommunalt ansvar. Jeg mener det må øremerkes midler til å opprettholde og bygge ut sjukeheimsplasser.

Trenger ansatte

Steinsvoll er også bekymret for tilgangen på arbeidsfolk i den kommunale eldreomsorgen.

- Det er vel og bra med velferdsteknologi, men dette kan aldri erstatte folk. Kommunene må bli flinkere til å tilrettelegge for å gi ansatte økt kompetanse og tilby lærlingeplasser. Det haster med å få skikk på dette.

0 resultater