Fornøyd trio: Lokalforeningsleder Mildrid nesheim, fylkesleder Anne Nordskag og sentralstyremedlem Liv Thun.

I samarbeidets ånd

Heldige Løkken lokalforening, som har et eget hus! Vertslaget for høstens siste regionmøte inviterte til sine hyggelige og flotte lokaler. Og gjennomgangsmelodien i møtet var: Vi må samarbeide for å få til mer.

Sentralstyremedlem og leder for Handlingsprogramutvalget sentralt, Liv Thun (fra Steinkjer) sa det så godt. - Vi har et stort og langt arbeid foran oss, og vi må gjøre det i lag! Thun presenterte arbeidet med handlingsprogrammet for 2018-2021 som skal opp på Landsmøtet i juni neste år. Det sentrale handlingsprogramutvalget er i gang med arbeidet og de ønsker seg at så mange lokalforeninger og fylkeslag som mulig skal komme med gode innspill og konstruktive forslag. Handlingsprogrammet skal trimmes og tydeliggjøres og dette arbeidet vil programutvalget gjerne ha med seg hele organisasjonen på.

Ved runden med gjennomgang av lokalforeningenes aktiviteter fikk de 50 deltakerne i møtet høre om mye bra arbeid rundt omkring. Mye er rent sosial aktivitet, men det foregår også en del opplæringsaktivitet gjennom temamøter og noe politisk jobbing inn mot kommunenes eldreråd. Spesielt i det politiske arbeidet kom det frem at man ønsker å samarbeide mer lagene imellom, for å få større gjennomslagskraft.

Gjennomslagskraft og mest mulig innflytelse må også være målet for prosessen som nå igangsettes i forbundet i forbindelse med at fylkeskommunene i Trøndelag slås sammen, påpekte Liv Thun.  Sør og nord i fylket må samle seg og sammen med sentralleddet planlegge og organisatorisk legge til rette for at Pensjonistforbundet i det nye fylket får mest mulig innflytelse i politikkens besluttende organer, sa Thun til en lydhør forsamling.

Løkken lokalforening hadde forberedt så fint til møtet; lokalet var vakkert pyntet og flere av medlemmene var i kjøkkengjengen da kaffe og kake skulle serveres, andre tok seg av håndtering av teknisk utstyr og mottak av gjestene. Til lunsj spaserte hele følget ned til Bergmannskroa og fikk nydelig viltgryte. Vel blåst og takk for innsatsen til Løkken Pensjonistforening!    

0 resultater