Fylkesleder Mellvin Steinsvoll

Nok er nok. Uverdig retorikk.

Jeg blir skikkelig irritert når jeg leser og ser hva som blir fremført i forb. med at vi blir flere eldre i Norge.

Jeg blir skikkelig irritert når jeg leser og ser hva som blir fremført i forb. med at vi blir flere eldre i Norge. I TV-debatter og aviser, kommer uttrykk som eldrebølge, tsunami, tikkende bomber m.m.

En får inntrykk av at et stort antall fødsler på 1930, 40 og 50-tallet, har vært ukjent og kommer på oss som en katastrofe. Som leder av Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, krever jeg en slutt på den form for trakassering av eldre. Eldre folk er en ressurs i velferdsetaten Norge, ikke en belastning. La ikke de som har bygd landet vårt, føle seg ønsket dit pepperen gror.

0 resultater