Rune Bugge Persson fra hovedkontoret under sitt innlegg på regionmøtet i Trondheim.

Vi må sette dagsorden

17 lokalforeninger var representert med rundt 50 deltakere på regionmøtet i Trondheim 26.09. Rune Bugge Persson fra hovedkontoret bød på et informativt innlegg til forsamlingen og var tydelig i sitt budskap: «Dere er viktige – dere må sette dagsorden».

Norge er et godt land å bo i for de aller fleste, men forbundet har saker å kjempe for. For nå-tida, men kanskje spesielt for å sikre fremtida for våre barnebarn, innledet en engasjerende Bugge Persson. - Forhandlingsretten om pensjon som vi mistet i 2011 er en viktig sak, og vi må være på banen når det gjelder helse- og kultur-politiske spørsmål. Og vi skal være tilstede der beslutningene tas, mante den rutinerte organisasjonsmannen.

En fin gjeng med engasjerte tillitsvalgte var samlet for felles organisasjonsfokus og erfaringsutveksling. Ei økt med gjennomgang av de deltagende foreningenes aktiviteter viste at mange lager trivelige treff for sine medlemmer, med bevertning, allsang, dans og sist men ikke minst salg av åre-lodd! Sistnevnte for å fylle på lagskassa, for senere å putte det inn i mer aktivitet. Mange drar på turer, både innen- og utenlands og julebordene har som regel veldig bra oppslutning. En felles utfordring for alle ser ut til å være rekruttering av nye medlemmer.

I tillegg til de viktige trivselstiltakene har en del av lagene medlemsmøter, hvor det settes fokus på tema som er aktuelle for medlemmene: Hjelpemidler for eldre, kosthold & ernæring, ensomhet blant eldre, velferdsteknologi, dataopplæring, trafikksikkerhet og brannsikring er noe av det som har vært tatt opp.

Nestleder i fylkesstyret, Arne Silset, påpekte i sitt innlegg nettopp viktigheten av å legge opp til aktiviteter med foredrag og på andre måter få belyst foreningens politiske saker. Slik kan lagene i hele fylket bidra til å løfte organisasjonen og være en påvirkningskraft som får gjennomslag. - Og vi kan slik tilby medlemmene innhold som har betydning for deres livssituasjon, er meningsfullt og interessant. Silset oppfordret lokalforeningene til å lage tydelige aktivitetsplaner, for å sikre god oversikt og forutsigbarhet.

Fylkesleder Anne Nordskag ledet forsamlingen gjennom dagens drøftinger og avsluttet med et eget dikt av det humoristiske slaget: Om det å se seg selv som gammel, til gjenkjennende humring i salen.

0 resultater