Drøye 21 medlemmer var på kurs i velferdsteknologi i Steinkjer. Kursleder er Tone Bye.

Velferdsteknologi -en del av morgendagens omsorg

Medlemmer fra pensjonistlag og Eldreråd deltok i dag i diskusjoner og opplæring vedrørende morgendagens omsorg. Prosjektleder Tone Bye forklarte hvorfor velferdsteknologi er en tjeneste på lik linje med andre helsetjenester.

I årene fremover vil antall eldre øke mye mer enn andelen yrkesaktive. Dette medfører at vi må tenke nytt og også ta større ansvar for egen alderdom. Det betyr også at vi i fremtiden blir mer avhengig av den frivillige sektor, som for eksempel pensjonistforeningene og frivillighetssentralen.

Vårt mål er at våre kursdeltakere er klar over de utfordringer helsesektoren står ovenfor og de muligheter som velferdsteknologi gir. Vi håper at våre kursdeltakere er gode ambassadører og sprer budskapet videre.

0 resultater