Frykter større forskjeller mellom pensjonistene

Pensjonistforbundet har svart på høringen om den nye ordningen for individuell sparing til pensjon (IPS- ordningen). Ordningen skal etter planen innføres i november 2017. I høringssvaret uttrykker Pensjonistforbundet sterk skepsis til forslaget som vi frykter vil føre til økte økonomiske forskjeller mellom pensjonistene.

IPS-ordningen er en individuell spareordning til pensjon som gir rett til skattefradrag. Den foreslåtte nye ordningen for IPS innebærer at beløpet man kan spare som gir rett til skattefradrag, øker fra 15 000 kroner til 40 000 kroner. I den tidligere ordningen ble uttak fra ordningen skattlagt med den enkeltes marginale skattesats, mens det nå foreslås at uttak skattlegges som alminnelig inntekt, denne satser er i 2017 på 24 prosent. Innestående sparebeløp er unntatt fra formueskatt.

-Vi er skeptiske til IPS-ordningen fordi vi er bekymret for at forskjellene mellom pensjonister vil øke, sier forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. Folk flest har allerede nok med sine daglige utgifter, og klarer ikke å spare ekstra til pensjon, mens de som allerede har god økonomi er de som vil kunne benytte seg av denne ordningen. Ordningen er også utformet slik at skattefordelene er høyest for dem med høy inntekt og formue.

I høringssvaret peker Pensjonistforbundet på at pensjonsreformen vil skape større forskjeller mellom pensjonistene avhengig av hvor lenge de klarer å stå i jobb. Det er også store forskjeller i pensjonssparesatsene innen privat tjenestepensjon som vil forsterke de økonomiske forskjellene mellom pensjonister i fremtiden.

-Det er en klar sammenheng mellom å ha lav lønn og kun å være dekket av minimumsordningen av tjenestepensjon, sier Jan Davidsen. Veldig mange ansatte i privat sektor har kun OTP og vil få lave pensjoner i fremtiden med mindre pensjonsordningene deres styrkes. IPS-forslaget reduserer skatteinntektene som bør anvendes på andre viktigere områder. Vi bør heller prioritere å øke minstenivåene i folketrygden og å tette hullene i obligatorisk tjenestepensjon, avslutter han.

0 resultater