Eldresaken i fokus i Tydal: F.v.: fylkesstyreleder i Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag (PF ST) Anne Nordskag, leder i Tydal Pensjonistforening Sverre Lunden, styremedlem i PF ST Mildrid Nesheim, leder for Helseutvalget i PF ST Toril In

Regionmøte nummer en

Høstens første regionmøte gikk av stabelen på Væktarstua i Tydal 19.09. Fjellbygda bød på vakkert fargespill i høstsola, og innomhus var stemningen god. 

30 representanter fra Pensjonistforbundets lokalforeninger fra Røros, Haltdalen, Ålen, Tydal og Selbu var 19. september samlet til regionmøte på Væktarstua. Tydal lokalforening hadde vertskapsrollen på dette første av fire regionmøter som fylkeslaget arrangerer i høst.

Deltakerne fikk tatt opp spørsmål som berører eldrepolitikk: Medvirkning i kommunale saker som gjelder boligbygging for eldre og helsetilbud, ventelister for sykehjemsplass i egen kommune og om retten til å se slippen som viser trygdeoverføringen. I tillegg var det mye snakk om rekruttering av nye medlemmer og aktive; bruk media for å skape oppmerksomhet og «munn til munn-metoden» er alltid bra: Inviter en venn eller et familiemedlem til å bli med, og ta godt vare på dem når de kommer!

Tydal lokalforenings leder Sverre Lunden hadde sørget for god og tradisjonsrik underholdning da de hyret «Tri over 60 og ei te» til å spille for forsamlingen. Gruppas Børge Hanssen – også vara-ordfører i Tydal, sin egenkomponerte tonsetting til Jon Østeng Hovs dikt «Skal hilse fra fjellet» var en fin hilsen til tilhørerne som falt godt i smak.

Fylkesleder Anne Nordskag ledet forsamlingen gjennom trygt gjennom dagen, ispedd egenskrevne dikt. Sentralstyremedlem Oddbjørg Morset (fra Ålen), Toril Indergård fra fylkeslagets helseutvalg og fylkesstyremedlem Mildrid Nesheim holdt alle informative innlegg om Pensjonistforbundets aktiviteter på fylkes- og sentralnivå.

De tre neste møtene er i Trondheim (26.09. på P-Hotels), i Åfjord (28.09. på Fosen Fjordhotell) og på Løkken (03.10. på Pensjonisthuset).

0 resultater