Torbjørg Rønning på Hagan i Nittedal er opptatt av forebyggende arbeid og tiltak som skaper trivsel i nærområdet. (Foto: Trond H. Nedrebø)

- Ta eldre med på råd!

- Bruk pensjonistene, ta dem med på råd og lytt til den erfaringen som eldre har. De kan være gode veiledere for de yngre.

Torbjørg Rønning (71) engasjerer seg og deltar i mange lokale aktiviteter i Nittedal. Hun er opprinnelig fra Bergen, har bodd i Nittedal de siste 45 årene, er utdannet sykepleier og har bred faglig erfaring fra ulike arbeidsområder gjennom mer enn 40 år, derav 25 år som leder. I Hagan Atrium borettslag hvor hun og mannen bor, er hun involvert i «garasjetrimmen» to ganger i uka, har initiert trivselstiltak i boområdet, deltar i møter med kommunens ordfører og varaordfører to ganger i året og er nestleder i Søndre Nittedal pensjonistforening, for å nevne noe. Torbjørg er et typisk ja-menneske, en energibunt og humørspreder, og tør snakke med folk og si ifra når det gjelder.

Forebyggende arbeid

Torbjørg ser muligheter der andre bare ser problemer og utfordringer. Hun brenner for forebyggende arbeid på alle livets områder, og så absolutt for de eldre.
- Vi må se helheten i alle tiltak i kjeden av tiltak som er rettet mot de eldre. Forebyggende arbeid er viktig for å motvirke blant annet ensomhet, isolasjon og ernæringssvikt. Trim gir bedre balanse, styrke, bevegelighet og utholdenhet, noe som bedrer livskvaliteten og helsen.

Hun synes det er godt å være pensjonist, og føler at hun og mannen i fulle drag nyter godt av velstandsutviklingen i samfunnet gjennom mange tiår.

- Men minstepensjonistene har det beintøft. Jeg er sterkt bekymret for den utviklingen som nå går i retning av et A- og et B-lag i helse-Norge. De ressurssterke kan argumentere for seg og oppnår goder, mens mange enslige minstepensjonister ikke vet hva de skal gjøre for å komme i posisjon til de samme godene. 

Minstepensjonister

For flere år siden arbeidet Torbjørg i hjemmesykepleien i Oslo. Da opplevde hun at syke, enslige minstepensjonister som trengte medisin, måtte vente til den 20. i hver måned før de kunne hente ut nødvendig medisin på apoteket. Torbjørg fikk til en avtale med det lokale apoteket, hvor det ble garantert for at minstepensjonistene ville gjøre opp for seg da «lønna» var på konto. 
- Denne ordningen ble så vellykket at den dannet et mønster for andre kommuner. Er du syk, trenger du medisiner der og da, ikke den 20. i hver måned, sier Torbjørg med ettertrykk.

Den pensjonerte sykepleieren tror det nytter å si ifra og bruke sin demokratiske stemmerett. Men hun har en oppfordring:
- Nå må politikerne ta folk på alvor, og lytte til de erfaringene eldre har. Politikerne må tenke mer forebyggende arbeid. De må slutte å dulle for seg selv og gi seg goder. Slutt med skittkastingen, vær ærlige og redelige og vis respekt for folket! Vi eldre må også tørre si ifra når noe er skjevt. Kanskje vi bør bli mer høyrøstet og «banne litt mer i kjerka»? sier hun med et smil.

 

0 resultater