Leder Karen sundsby sammen med jubilanten elsa Vingsnes.

Medlemsmøte 30. august

30. august 2017 hadde Aure pensjonistforening sitt første møte etter ferien.

30. august 2017 hadde Aure pensjonistforening sitt første møte etter ferien.

Møtet begynte kl. 12.00 på Aure gjestegård. Leder Karen Sundsby kunne ønske 20 personer velkommen. Ola Nedresæter var kommet med sitt trekkspill og det var bra.

Vi startet som vanlig med pensjonistsangen. Som ord for dagen leste Johanne «avleggs tema» av Berta Aspås. Det sto i «Du mitt Nordmøre» for 1981. Karen leste skriv fra pensjonistforbundet. Det blir høstkonferanse i Kristiansund torsdag  12. oktober. Foreningen skal sende fire utsendinger. Det skal bli kurs for medlemmer av eldrerådene.

Airin Engdal var forhindret, så det ble ikke trim i dag. Ola spilte «Barnatro».

Referatet fra forrige møte ble opplest og godkjent uten merknader.

Foreningens julebord blir fredag 1. desember på Aure Gjestegård.

Åresalget kom i gang ved Oddfrid Ledal og Randi Bakk og Oddfrid delte ut gevinstene til glade vinnere.

Elsa Vingsnes hadde nettopp hatt stor gebursdag og fikk overrakt en fin blomst. Ola spilte «Fiolen min» av Jon Erik Öst. Johanne leste «Skal skapet stå». Det var om en mann som skulle montere et flatpakket skap. Poenget var de rare tegningene på bruksanvisningen. «Mellom bakkar og berg» ble sunget. Ola spilte «Annas visa» av Leif Göras

.
Mattida var kommet og bordverset ble sunget. I dag fikk vi en kjempegod middag som besto av kjøttkaker med poteter, erter og kålstuing samt tyttebær. Som dessert var det riskrem med rødsaus. Takk for nydelig mat. Ola spilte «Västkustens vals» av Harry Blomqvist. «La oss leve for
hverandre» ble sunget.

Leder Karen Sundsby takket for laget og takket Ola for fin musikk. Neste møte blir onsdag 27. september, kl. 12.00 på Aure Gjestegård.
Johanne skaret Sekretær

0 resultater