Fylkespolitikerne fikk mange spørsmål og konkrete utfordringer av generalsekretær Harald Norman.

Eldrepolitikk i fokus

Politikerne fikk mange konkrete spørsmål og utfordringer fra generalsekretær Harald Norman på fylkeslagets åpne møte. 

- Hvem vil forplikte seg på eldrepolitikk og komme med noe som også betyr noe for eldres situasjon også etter valgkampen er over? Omlag 50 tilhørere var samlet i salen på Byåsen vidergående skole 22. august. Norman kjørte politikerne med spørsmål som gjelder eldres kår og spesielt situasjonen for minstepensjonistene. Det kom også mange gode spørsmål fra salen. Tema som var oppe var bl.a. forhandlingsretten ift pensjon, hvordan sikre en verdig og god eldreomsorg og hvordan motvirke ensomheten som mange eldre opplever.

Politikerne svarte som best de kunne ut fra sitt partis program, men flere uttalte at de lærte mye av å delta i debatten, momenter som de ville ta med seg videre.

Hvis du ikke allered har forhåndsstemt: GODT VALG på mandag!   

0 resultater