Medlem i fylkesstyret, Ruth Munkhaug, avsluttet dagen med diktet "vaffelkak". Fylkesleder Ole Flakken i bakgrunnen.

Høstsamling nr 1, i Sørli

Den første regionale samlingen ble godt mottatt av styremedlemmene i Sørli, Nordli, Snåsa, Grong og Harran, Røyrvik og Namsskogan.

Leder i Sørli pensjonistlag, Bjørn Grindberg, ønsket velkommen til Jule Grendehus. Lokalet egner seg svært god til slike arrangement, og det ble en god dag for oss alle.

Programmet er likt for de seks tradisjonelle samlingene vi skal gjennomføre i høst, se vedlegg nederst. 

Gruppearbeidet ble gjennomgått til slutt, og det inntrykket som sitter sterkest igjen hos undertegnede er informasjonen fra styremedlemmene i Grong og Harran. Pensjonistlaget har medvirket til at det er opprettet et dagtilbud for hjemmeboende demente i Grong og Harran. 

Grong kommune tilbyr aktivitetstilbudet to ganger i uka på Frivillighetssentralen. Det er opprettet en 40 % stilling for sykepleier, i tillegg til at det stiller frivillige, blant annet fra pensjonistlaget. Ordningen er slik at man får en vakt per måned. Brukeren blir hentet, og får delta på aktiviteter som sansehagen, tur i fjellet, kaffe med historiefortellinger, trekkspill, dans med mer. 

Dette er et glitrende eksempel på hvordan en sammen kan bidra til bedre omsorgstjenester for mennesker som trenger det!

 

0 resultater