Nå øker minstepensjonen

Fra 1. september øker minstepensjonen for enslige minstepensjonister med 4 000 kroner og med 1 000 for minstepensjonistektepar. – Økningen er gledelig, men vi er kritisk til at Nav ikke sender ut informasjon i posten til de det gjelder, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Det er 165 000 personer som omfattes av de nye satsene for minste pensjonsnivå. De aller fleste vil få økningen i september. Nav skriver på sine nettsider at noen pensjonister vil få pensjonen beregnet manuelt, slik at økningen kommer senere.

I fjor opplevde 15 000 minstepensjonister at økningen i satsene til minste pensjonsnivå ble helt eller delvis samordnet med offentlig tjenestepensjon. Pensjonistforbundet har ikke fått informasjon om at denne «fellen» er endret i år.

Les hva som skjedde i fjor

- Nettopp med bakgrunn i det kaoset som oppsto i fjor, burde Nav tatt lærdom og sendt ut informasjon til pensjonistene skriftlig. Det er ikke holdbart at dette blir definert som satsendring, og dermed unntatt fra løftet fra regjeringen om at Nav skal sende ut endringer i pensjon skriftlig, sier Jan Davidsen.

Lurer du på om du får økt minstepensjon må du logge deg inn på www.nav.no eller ringe Navs kontakttelefon 55 55 33 34.

Du kan lese mer om satsendringene på Navs nettside her

0 resultater