Ingunn E. Ulfsten, Kristelig Folkeparti, Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet og Kari Kjønaas Kjos, Fremskrittspartiet deltok i valgmøtet i Lillestrøm torsdag.

Sterk støtte til slippen
og forhandlingsretten

Valgmøtet i Lillestrøm torsdag ga sterk støtte til Pensjonistforbundets kampsaker om slippen og forhandlingsretten.

Det samstemte politikerpanelet i Kulturhuset i Lillestrøm besto av Ingunn E. Ulfsten, Kristelig Folkeparti, Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet, Kari Kjønaas Kjos, Fremskrittspartiet, Sverre Myrli, Arbeiderpartiet, Per Østvold, Sosialistisk Venstreparti, Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre, Boye Bjerkholt, Venstre, Bente Marie Bakke, Miljøpartiet De Grønne og Ragnar Dahl, Pensjonistpartiet.

Presset fram svar

Pensjonistforbundets generalsekretær, Harald Olimb Norman, stilte innledningsvis hvert av partiene et direkte spørsmål. Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mente at reallønnsveksten de kommende årene kom til å ligge omtrent på samme nivå som nå. Hun fikk dermed beskjed av debattleder om å be sin partikollega Svein Flåtten om å ta dette inn over seg.

Sverre Myrli måtte, etter press fra debattleder, fortelle at Arbeiderpartiet ville gå inn for at Pensjonistforbundet skal få tilbake forhandlingsretten. Kari Kjønnaas Kjos mente det måtte bli strengere sanksjoner overfor kommuner som ga økonomisk kompensasjon til pasienter i stedet for å bygge nok sykehjemsplasser.

Venstre ville ikke love at tannhelsereformen ville bli gjennomført i kommende periode, mens Senterpartiet ville ha offentlig finansiering av velferdsteknologien for at innbyggere skulle kunne bo lengst mulig i sine hjem, noe de øvrige partiene stilte seg bak.

Trygdeoppgjøret

Den tidligere fagforeningskjempen, Per Østvold, ga klar beskjed om at Pensjonistforbundet måtte få tilbake forhandlingsretten og at det var naturlig at forbundet hadde en plass i teknisk beregningsutvalg (TBU). I tillegg mente Østvold at Stortinget måtte drøfte og godkjenne trygdeoppgjørene.

Bente Marie Bakke fra MDG slo et slag for el-bilene og renere storbyer og tett befolkede områder. Hun fremholdt at partiet ikke var imot biler med fossilt brennstoff i mer grisgrendte områder.

Ingunn E. Ulfsten trakk fram at KrF ønsker å være med på å løfte fram de svake gruppene i samfunnet fremfor å gi skattelettelser. Pensjonistpartiet går inn for en egen eldreminister, men mener at det minimum må være et nasjonalt eldreombud.

Mer imøtekommende

Det generelle inntrykket etter denne debatten og andre tilsvarende møter de siste ukene er at de politiske partiene er mer lydhøre til Pensjonistforbundets hovedsaker og politiske krav.

Skal en tro stemningen i torsdagens møte i Lillestrøm, kan mye tyde på at både forhandlingsretten og saken om trygdeslippen nærmest kan anses som vunnet. I begge sakene ble det i hvert fall gitt klar støtte til Pensjonistforbundet.

Så får tiden vise om løfter som er gitt, også blir holdt.

0 resultater