Fylkesleder Hans Felix innleder på debattmøte på Håndverkeren i Oslo.

Valgmøte om eldrepolitikk fenger

Det ble fullt hus da Pensjonistforbundet i Oslo arrangerte valgmøte på Håndverkeren. I løpet av to timer var politikerne innom forhandlingsrett og regulering av pensjon, kommuneøkonomi og skatt og eldreomsorg.

Politikerpanelet besto av Oddbjørg Minos, KrF, Ola Elvestuen, V, Carl I. Hagen, FrP, Stefan Heggelund, H, Marianne Marthinsen, Ap, Kari Elisabeth Kaski, SV, Bjørnar Moxnes, Rødt og Per Espen Stoknes MdG. Etter at fylkesleder Hans Felix hadde holdt et flammende innlegg om forhandlingsrett slapp panelet til.

Marianne Marthinsen sa hennes oppriktige mening var at regjeringen ikke hadde behandlet pensjonistene rettferdig. – Vi er for frie forhandlinger, men mener det ikke blir riktig at arbeidstakere skal kunne streike for pensjonister. Vi ønsker ikke pensjonister som del av trepartssamarbeidet, derfor er vi for en drøftingsrett og at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget, sa Marthinsen.

Moxnes i slaget

- Pensjonistene må ha forhandlingsrett, slo Bjørnar Moxnes fra Rødt fast. Han mente at levealdersjusteringen som ble innført med pensjonsreformen gjør at lavtlønte renholdsarbeidere faktisk betaler for pensjonen til biskoper og professorer. – Konsekvensen av pensjonsreformen blir at folk tror de må ty til individuell sparing til pensjon. Si det til aleneforsørgeren som jobber deltid på sykehjem. Vi må ha gode kollektive ordninger, sa Moxnes energisk. Han var den i panelet som høstet mest applaus under det to timer lange møtet.

Faktisk fikk Moxnes mer applaus enn nestor Carl I. Hagen, som innrømmet at det ikke sto noe i FrPs partiprogram om forhandlingsrett. Men Hagen lovet at han skulle jobbe for å fjerne underreguleringen og gjeninnføre forhandlingsrett.

KrF i tenkeboksen

Stefan Heggelund var opptatt av at pensjonistene skulle få beholde mer av sine egne penger. – Det er arbeidstakerorganisasjonene som forhandler lønn og pensjon i Norge, sa Heggelund.

Kari Elisabeth Kaski mente pensjonsreformen er ufullkommen. – Vi må involvere og ansvarliggjøre pensjonistene. SV er for frie forhandlinger sa Kaski.

Oddbjørg Minos kunne ikke svare på om KrF støtter forhandlingsrett. Hun sier partiet har det til vurdering til etter evalueringen av pensjonsreformen, som skal skje i 2018. Heller ikke MdG har programfestet forhandlingsrett, mens Ola Elvestuen sa Venstre er for drøftigsrett. – Pensjonsreformens intensjon var å begrense statens utgifter, sa Elvestuen.

Carl I. Hagen kalte pensjonsreformen en sparereform. Da repliserte Moxnes at etter å ha prøvd det partiet i regjering er det på tide å prøve noe nytt.

Hvem signerte for "slippen"?

Møtet fylte hele festsalen på Håndverkeren i Oslo. Før politikerne gikk ble de utfordret til å avgi en erklæring om å jobbe for å få «slippen», utbetalingsmeldingen fra Nav, tilbake i postkassen for de som ønsker det. All med unntak av Høyres Stefan Heggelund signerte. Han begrunnet det med at han ville avvente en evaluering av ordningen med kun å sende ut «slippen» digitalt før han eventuelt vil endre den.

Pensjonistforbundets fylkeslag rundt om i landet holder valgmøter i ukene før valget 11. september.

0 resultater