Klar for paneldebatt; Ordstyrar Eldrim Fossheim, fylkesleiar Per Kjelstad, Torbjørn Vereide AP,  Tore Storehaug KRF

Infobrev 8-2017

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret kvar månad med viktig informasjon.

Infobrev 8-2017

0 resultater