Panelet.

«Slippen» - ja den skal vi få…

Det var bred enighet blant debattantene på Pensjonistforbundets debattmøte onsdag 23. august om at de som ville det skal få «slippen» sin i posten. Men, ikke helt uproblematisk mente noen. Dette er i tråd med det partiene svarte på en undersøkelse gjort av Pensjonistforbundet sentralt. Da skulle denne saken være vunnet – tror vi.

Det var bred enighet blant debattantene på Pensjonistforbundets debattmøte onsdag 23. august om at de som ville det skal få «slippen» sin i posten. Men, ikke helt uproblematisk mente noen. Dette er i tråd med det partiene svarte på en undersøkelse gjort av Pensjonistforbundet sentralt. Da skulle denne saken være vunnet – tror vi.

Syreleder Mellvin Steinsvoll

Eldrepolitikk var dagsordenen når Pensjonistforbundet Møre og Romsdal inviterte stortingskandidatene i fylket til debattmøte. Partiene stilte med tilnærmet toppet lag. Else May Botten (Ap), Helge Orten (Høyre), Steinar Reiten (Krf), Yvonne Wold, (SV) og Jenny Klinge (Sp) var alle på plass. Bare Sylvi Listhaug (Frp) og Pål Farstad (V) manglet av førstekandidatene fra Møre og Romsdal. I deres sted stilte Jan Steinar Engli Johansen og Olbjørn Kvernberg.

Styreleder Mellvin Steinsvoll ønsket debattantene og de fremmøtte hjertelig velkommen til et forhåpentligvis oppklarende møte. Kveldens utspørrer var Richard Nergaard, politisk redaktør i Romsdals Budstikke.

Hvordan skal kommunene få muligheter til å kunne drive en god eldreomsorg, var første spørsmål til debattantene. Med tanke på at det er valgkamp,

Debattleder Richard Nergaard

kom det ikke frem de store uenighetene. Det ble lovet «i hytt og pine», men det kom ikke noen konkrete løfter om å styrke ytterligere det som var tråden – nemlig penger til kommunene. Alle var opptatt av at personell er en utordring og at man må finne gode løsninger for å kunne engasjere flere frivillige. Videre at satsing på folkehelsearbeid må prioriteres for å redusere behovet for sykehjemsplasser. Så ble det klart signalisert at velferdsteknologi har man tro på, men hvordan dette skal benyttes – tja det ble ikke konkretisert.

Det var bred enighet om at pensjonsforliket er komplisert. Etter tre år med negativ utvikling av pensjonen er dette blitt en stor utfordring for alle partier. Ap lanserer en ny modell for regulering, men får «pes» for at dette blir verre enn i dag samt at de bryter med pensjonsforliket. Pensjonsreformen skal evalueres i 2018 og det blir nok mange debatter før dette skjer. Alle var enig i at utviklingen går i feil retning, men det var alt de var enige i. Ikke noen løfter å hente her.

Når det gjaldt sykehjemsplasser så syntes det som om debattantene ikke var helt på hjemmebane. Alle var enige i at man skal ha plass når behovet oppstår, hva nå dette måtte være. Omsorgsboliger med heldøgns omsorg ble fremhevet som det riktige. Men igjen, hva er nå dette?

Fra forsamlingen

Forhandlingsretten var det en delt oppfatning av, men de fleste (flertall) mener denne bør komme tilbake.

Så kom man til tiltak for å engasjere de 80% friske eldre som en ressurs. Her refererte de fleste til tiltak man hadde hørt om og som fungerte. Videre at det her kan vær tiltak man kan tenke seg å gi statlig finansiering. Bare så synd at debattantene ikke hadde fått med seg at kanskje det viktigste tiltaket staten har iverksatt var aktivitetssenter for eldre! Ellers så var man inne på frisklivsentral og frivlligsentral som «verktøy».

Det mest positive av debatten kom etter at debatten var avsluttet. Flere politikere mente at denne var nyttig for egen del i den forstand at de hadde fått et innblikk i hva Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal hadde fått til og engasjerte seg i. De var nysgjerrige på å få vite mere om dette arbeidet. Derfor ble det av enkelte antydet et dialogmøte eller flere i stortingsperioden kunne være nyttig. Den hansken tar vi!

0 resultater