Arbeiderpartiets Ingvvild Kjerkol svarer på spørsmål fra generalsekretær og ordstyrer Harald Olimb Norman.

God debatt i Dampsaga kulturhus

Drøye hundre mennesker var tilstede i dag, da åtte partipolitikere fra fylket stilte til debatt. Tema: Eldrepolitikk

Harald Norman hadde forberedt seg godt. Paneldeltakerene fikk relevante spørsmål, både ut fra egen partipolitikk, samt enkeltsaker som Pensjonistforbundet er opptatt av.

Det ble også anledning til å stille spørsmål fra salen. Tema her var blant annet enslige minstepensjonisters økonomiske situasjon, egenandeler for kronisk syke og bompenger. Næringspolitikk og skattepolitikk kom også opp; hvordan lage en større kake til fellesskapet.

Vi takker for alle som stilte opp, både politikere og publikum. Og vi slutter oss til budskapet: Godt valg!

 

0 resultater