Jo Petter Ydstie

Ny Fylkessekretær i PF Hedmark

Jo Petter Ydstie (53) er tilsatt som ny fylkessekretær i Hedmark. Han jobber i en 50% stilling som personalkonsulent i Løten kommune, og vil kombinere denne jobben med stillingen som fylkessekretær.

 Han er utdannet ved Hærens krigsskole, og har tjenestegjort 26 år som yrkesoffiser i Hæren. I tillegg har han en bachelorutdanning i juss.
Jo Petter er bosatt på Hamar sammen med to barn på 10 og 11 år
 

0 resultater