HUNT 4 - også for de over 70!

Hunt 4 for alle og vi som er 70+

Skogn pensjonistlag arrangerer et møte med tema HUNT 4. I år er det et spesielt opplegg for de som er 70 +.  Prosjektleder Pernille Thingstad kommer for å gi informasjon om HUNT 4 og fordelene med å delta i undersøkelsen.

Møtet holdes i klubbhuset i Bumyra, Markabygda onsdag 30. august kl 13.00. Programmet ligger vedlagt, og der står det også hvordan du melder deg på til møtet. 

HUNT 4 starter opp i september, og Skogn Helsetun blir senter for aktiviteten i hele Levanger. 

 

0 resultater