Demens i Oslo 

Åpen dag om demens 21. september 2017 - markering av Alzheimerdagen

Tid:     Torsdag 21. september kl. 09:30 - 15:00

Sted:  Håndverkeren kurs- og konferansesenter

               Rosenkrantzgt. 7, Oslo - inngang Kristian lVs gate

Gratis inngang - ingen påmelding - Kafé

Informasjonstorg fra kl. 09:30 og foredrag fra kl. 10:00

Personer med demens, pårørende, helsepersonell, frivillige, studenter og andre ønskes velkommen.

For mer informasjon, se vedlegg.

 

Velkommen! 

 

Arrangører:

Bydel Bjerke

Nasjonalforsamlingen Nordstrand/Østensjø demensforening

Nasjonalforeningen Oslo fylkesstyre

Pensjonistforbundet Oslo

Pårørendeskolen, Kirkens bymisjon Oslo

Senter for fagutvikling og forskning

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo

0 resultater