Direktemedlem i Pensjonistforbundet?

Pensjonistforbundet vil engasjere medlemmer som er direkte tilsluttet forbundet. Er du direktemedlem i Pensjonistforbundet, har du rettigheter i henhold til forbundets vedtekter. 

Velkommen til møte torsdag 14. september i Eldorado bokhandel kl. 1200. 

Som direktemedlem i Pensjonistforbundet kan du, om du ønsker det, melde deg inn i en lokal pensjonistforening. Da kan du ta del i aktiviteter og ha fulle rettigheter som medlem, blant annet i årsmøtene i foreningen. 

Hvis du velger å bli stående som direktemedlem, skal du likevel ha muligheter til å benytte deg av de demokratiske rettigheter du har som medlem av Pensjonistforbundet. Dette er spesielt viktig når det gjelder årsmøter i fylkesorganisasjonen, men også i forhold til landsmøtet i Pensjonistforbundet. 

Neste landsmøte er juni 2018, og lokalforeningene, deriblant foreningen Direktemedlem, må innen 31. oktober fremme forslag til Pensjonistforbundet Oslo om eventuelle saker de ønsker behandlet på landsmøtet. 

Velkommen til møte om dine rettigheter som direktemedlem, torsdag 14. september kl. 1200 i Eldorado bokhandel. Frist påmelding innen 31. august til oslo@pensjonistforbundet.no 

 

0 resultater